Billettsal


No kan du nytta høvet til å oppleva det splitter nye skodespelet om Håkon – den gode kongen. Stykket fortel historia om Håkon sitt liv, frå oppvekst på kongsgarden på Fitjar til han fekk banesåret under slaget på Fitjar i 961. Stykket er bygd delvis på kjeldene og delvis på fri fantasi, dramatiske hendingar og humørfylt daglegliv.

Stad:    Moahagen Fitjar

Fredag 30. august kl. 20.30

Laurdag 31. august kl. 20.30

Framsyninga varer i to og ein halv time, inkludert pause. 

Det vert høve til å kjøpa mat og drikke før framsyninga og i pausa.

Ordinær billettpris:                                kr. 395 

Barn og ungdom under 16 år:             kr. 250    

Kjøp billett her


Takk til våre samarbeidspartnarar: