Eit nyskrive teaterstykke om Håkon den gode


Kjøp billett her

Håkon – den gode kongen

er eit nyskrive teaterstykke som skal framførast på ein utandørs-scene på Fitjar 30. og 31. august 2024, med både profesjonell og lokale skodespelarar.

Stykket fortel soga om Håkon Adalsteinsfostre, son av kong Harald Hårfagre og Tora Mostrastong, frå han som ung gut vert sendt til England for å bli oppfostra hos Kong Adalstein, til han som vaksen kjem tilbake til Noreg og vert Noregs tredje konge: Håkon den gode.

Som konge set Håkon Gulatingsloven og byrjar kristninga av landet, men han møter motstand i Trøndelag, der opprørske bønder krev at kongen deira skal blota på tradisjonelt vis. Kong Håkon må dessutan hanskast med den aukande trusselen frå Danmark, der sønene til Eirik Blodøks og Dronning Gunnhild planlegg invasjon med militær støtte frå Kong Harald Blåtann.

Det heile endar i det dramatiske slaget på Fitjar i 961.